VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

K-PLUSSA-KORT

PARALLELLKORT

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

VÄLGÖRENHETSOBJEKT


K-PLUSSAS VÄLGÖRENHETSOBJEKT

Du kan donera dina Plussa-poäng till välgörenhet. Du kan välja mellan Kyrkans Utlandshjälp, Förbundet för Utvecklingsstörning, Ung i Finland, UNICEF, Finlands Krigsveteranförbund, Cancerorganisationerna och WWF. Om du donerar poängen till välgörenhet utan att välja objekt, fördelas det donerade eurobeloppet jämnt mellan alla dessa välgörenhetsobjekt. Du kan logga in på tjänsten Oma Plussa och göra donationen där.


Kyrkans Utlandshjälp – Handling för människovärdet
Kyrkans Utlandshjälp verkar i över 30 länder för att minska fattigdomen och finns där nöden är störst. Vi hjälper de allra fattigaste oavsett religion, etnisk härkomst eller politisk övertygelse. Vårt mål är en bestående förändring som uppkommer i samarbete med lokalbefolkningen. Då du donerar dina Plussa-pengar stöder du de fattigaste människorna i utvecklingsländerna ut fattigdomsspiralen.

www.kirkonulkomaanapu.fi


Förbundet Utvecklingsstörning
Förbundet Utvecklingsstörning främjar ett gott liv, jämlikhet och delaktighet för människor med utvecklingsstörning och för andra människor som är i behov av stöd i inlärningen, förståelsen och kommunikationen, utvecklar tjänster samt främjar forskning i branschen.
Förbundet Utvecklingsstörning är en samhällspåverkare, ett knowhow-center och ett samarbetsforum. Vi samarbetar med funktionshindrade människor och deras anhöriga, med anställda inom branschen, serviceproducenter, organisationer, företag och myndigheter. Då du donerar Plussa-pengar stöder du de här funktionerna.

www.kehitysvammaliitto.fi


UNICEF – Världens ledande barnorganisation
UNICEF försvarar alla barns rätt till hälsa, utbildning, jämlikhet och trygghet. Fortfarande står 100 miljoner barn utan tillgång till utbildning. Det finns inget samhälle som fungerar om dess medborgare inte kan läsa och skriva. Utbildning är det effektivaste sättet att stärka barns ekonomiska och sociala ställning. Då du donerar Plussa-pengar stöder du de här funktionerna.

www.unicef.fi


WWF – Världens mest inflytelserika miljöorganisation
WWF:s mål är att stoppa utarmningen av naturen och bygga en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Vi skyddar naturen och löser de största miljöproblemen på jordklotet genom att engagera människor i en verksamhet som arbetar för förändringar som gynnar vår miljö och vårt välbefinnande. Då du donerar är du med om att rädda världens mest unika naturhelheter.

www.wwf.fiFinlands Krigsveteranförbund – Ge krigsveteranerna tid, medan tid är.
Finlands Krigsveteranförbund använder de medel som har skänkts i form av Plussa-poäng oavkortat för stöd till mindre bemedlade krigsveteraner, deras makor och änkor. Förbundets verksamhet kan du också stödja genom att köpa understödsprodukter eller genom att bli stödmedlem på adressen.

www.sotaveteraaniliitto.fi


Cancerorganisationerna ger finländarna fler födelsedagar
I cancerorganisationerna arbetas för att finländarna ska få många fler födelsedagar. Tack vare deras arbete fås i Finland varje år 18 000 nya födelsedagar att firas. Du kan göra fler födelsedagar möjliga genom att donera dina Plussa-pengar till förmån för Cancerorganisationernas patientarbete.

www.enemmansynttareita.fi


Ung i Finland
Ung i Finland och Kesko stöder tillsammans motionsaktiviteter för barn. Kesko och Ung i Finland samarbetar framgångsrikt. Motion ger glädje och spontana upplevelser, som K-gruppen vill erbjuda alla finländska barn och unga, och deras familjer. Då du donerar stöder du motion för barn och ungdomar.

www.nuorisuomi.fi

                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR