VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

FÖLJ MED DINA PLUSSA-INKÖP

Plussa-inköpen samt Plussa-poängen och Plussa-pengarna som influtit för dem syns på Oma Plussa-sidorna på Plussa.com på ditt personliga Plussa-meddelande. Du kan följa med hur Plussa-pengar inflyter på Plussa-meddelandet som skickas per e-post varje månad, på butikens betalterminal och på mobilapplikationen K-ruoka.Plussa.com / Oma Plussa

• För att få åtkomst till sidorna ska man registrera sig och därefter logga in på tjänsten Plussa.com.
• Du kan följa med dina Plussa-inköp på månadsnivå och de intjänade Plussa-poängen och Plussa-pengarna per kedja och butik.
• Du kan beställa avgiftsfria parallellkort med kontantegenskap till familjemedlemmarna.;                                                                                                                 

• Du kan befullmäktiga parallellkortsinnehavarna att använda Plussa-kontot.
• Du kan spara dina Plussa-pengar för senare bruk.
• Du kan meddela att Plussa-poäng doneras till välgörande ändamål.
• Du kan beställa ett Plussa-erbjudandebrev med aktuella Plussa-förmåner direkt till din e-post.PLUSSA-MEDDELANDE

• Du får Plussa-poängmeddelandet månatligen till den e-postadress du har gett K-Plussa.
• På Plussa-meddelandet ser du de influtna Plussa-pengarna och rabatterna du har fått på Plussa-erbjudandena i euro under föregående månad och även ett sammandrag från början av året.
• På Plussa-meddelandet ser du även poängen du har donerat till välgörenhet och Plussa-pengarna du har styrt till Plussa-besparing.


BUTIKENS BETALTERMINAL

• Du ser saldot på ditt Plussa-konto, då du sätter in Plussa-kortet i butikens betalterminal.
• Hushållets befullmäktigade parallellkortsinnehavare ser saldot på betalterminalen.
• Om Plussa-pengarna har styrts till besparing, visas inte saldot.


MOBILAPPEN K-RUOKA

• Då du har laddat ner mobilapplikationen K-ruoka, ser du saldot på ditt Plussa-kontot eller vilket belopp i Plussa-pengar som styrts till besparing.
• Om Plussa-pengarna har styrts till besparing, visas inte saldot.


PLUSSA-MEDDELANDET PER POST

• Poängmeddelandet på papper som postas fyra gånger om året kan du beställa genom att ringa K-Plussas kundtjänst.

K-PLUSSA-KORT

PARALLELLKORT

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

VÄLGÖRENHETSOBJEKT

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR