VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

K-PLUSSA-KORT

PARALLELLKORT

PLUSSA-PARALLELLKORT

 

 

 

 

 

Skaffa avgiftsfria Plussa-parallellkort till alla familjemedlemmar. Då sammanräknas hela familjens Plussa-inköp och du kan lätt öka på din poängpott. Du kan skaffa ett parallellkort till Plussa-kontantkortet till varje familjemedlem som fyllt sex år. Du kan beställa ett parallellkort under Egna uppgifter, då du loggar in dig på tjänsten Oma K-Plussa.

PARALLELLKORT TILL PLUSSA-KORTET

● Du kan beställa kortet redan då du ansöker om huvudkortet.
● Du kan ansöka om ett parallellkort senare genom att fylla i en ansökan i någon av K-gruppens affärer.
● Du kan beställa parallellkort till dina familjemedlemmar på Plussa.com, om du är innehavare av huvudkortet och har loggat in på sidorna Oma Plussa.
● Kan skaffas till varje familjemedlem som fyllt 6 år.

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

VÄLGÖRENHETSOBJEKT

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR