VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

K-PLUSSA-KORT

Plussa-kortet

Med Plussa-kortet samlar du värdefulla Plussa-poäng och kan utnyttja de mångsidiga Plussa-erbjudandena. Du får en ansökningsblankett i K-gruppens affärer eller så kan du fylla i en elektronisk ansökan på Plussa.com. Plussa-kortet kostar 8,40 euro.
Beställ kortet

Skaffa kostnadsfria parallellkort till alla dina familjemedlemmar som är över sex år. Då läggs hela familjens Plussa-inköp ihop och du kan lätt samla en stor poängpott. Du kan skaffa varje familjemedlem som fyllt sex år ett parallellkort till Plussa-kortet. Du kan beställa ett parallellkort under Egna uppgifter, då du loggar in på tjänsten Oma K-Plussa.


K-Plussa MasterCard

K-Plussa MasterCard är ett internationellt betaltids- och kreditkort med mångsidiga Plussa-egenskaper. För kortet uppbärs ingen öppnings- eller årsavgift och med det kan du betala inköp och ta ut kontanter både i Finland och utomlands samt betala dina inköp i näthandeln.

När du betalar med ditt K-Plussa MasterCard, får du nu i K-kedjornas alla butiker Plussa-grundpoängen dubbelt upp, även på matinköpen. Förmånen gäller till 31.12.2017. Kampanjpoängen inverkar inte på de insamlade belöningspoängen.

Du kan ansöka om ett nytt K-Plussa MasterCard-kort eller om en höjning av din nuvarande kreditgräns även i en nätansökan med dina bankkoder (Andelsbanken, Nordea, Handelsbanken, Ålandsbanken, Sampo och/eller Sp/Pop).

Läs mer och ansök om K-Plussa MasterCard-kortet eller en höjning av kreditgränsen


Bankernas betalkort med Plussa-egenskap

Med Plussa-egenskapen på betalkortet går det smidigt att betala och utnyttja förmåner med ett enda kort. Du får Plussa-poängen och förmånerna automatiskt, när du betalar med kortet.

Plussa-egenskapen kan du ansluta till följande betalkort:
OP-Visa, OP-Visa Electron, OP-Visa Debit och OP-Visa Debit Mobil.
Läs mer och anslut Plussa-egenskapen till OP:s kort 
Nordea Credit MasterCard, Nordea Gold MasterCard, MasterCard Premium, Nordea Platinum MasterCard och Nordea Electron-kort.
Läs mer och anslut Plussa-egenskapen till Nordeas kortDanske Bank MasterCard Debit-kort
Läs mer och anslut Plussa-egenskapen till Danske Bank MasterCard-kort.

PARALLELLKORT

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

VÄLGÖRENHETSOBJEKT

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR