VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

K-PLUSSA-KORT

PARALLELLKORT

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

K-Plussas garantikvittotjänst håller vara på garantikvittouppgifterna om gjorda inköp. Det är lätt att vid behov hitta uppgifter om produkterna senare.

Kvittouppgifter från följande butiker sparas: K-market, K-supermarket och K-citymarket.

Garantikvittouppgifterna sparas automatiskt vid köptillfället och vid behov kan man efter inloggning kontrollera dem. Utöver garantitiden sparar tjänsten produktens namn, inköpsställe, inköpstidpunkt och pris. Uppgifterna kan också skrivas ut och tas med till butiken som minneslapp. Garantiuppgifterna syns på tjänsten några dagar efter inköpstransaktionen och ännu ett halvt år efter att garantitiden har gått ut.

Logga in på Oma Plussa via inloggningsrutan uppe i vänstra hörnet. Gå sedan till Garantikvittotjänsten sida Oma Plussa/Garantikvittotjänsten.


VÄLGÖRENHETSOBJEKT

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR