Tulosta Tallentaa

Regler för studerandes K-Plussa

Till studerandes K-Plussa-kundrelation är en myndig person som är under 32 år berättigad som studerar vid en högskola på heltid och är innehavare av hushållets Plussa-kundrelation. De finländska högskolorna omfattas av studerandes K-Plussa.

Att personen är studerande konstateras med hjälp av högskolans e-postadress och personen som deltar i programmet ger sitt samtycke till att Kesko sparar den e-postadress på högskolan som kundrelationen har beställts till. Studerandes K-Plussa gäller t.o.m. 31.8.2018, men en studerande kan utträda ur programmet genom att meddela därom på Oma Plussa. 

Kunder som har studerandes K-Plussa är berättigade till en inköpsgottgörelse på sammanlagt 5 %. Inköpsgottgörelse inflyter för matinköp som den studerandes K-Plussa-hushåll, d.v.s. huvudkortsinnehavaren och eventuella innehavare av parallellkort, har gjort under kalendermånaden. En ingående förteckning över vilka produkter som det inflyter inköpsgottgörelse för hittar du här. Inköpsgottgörelsen utbetalas, ifall det med den studerandes K-Plussa-kort har köpts produkter som inköpsgottgörelse fås för till ett värde av minst 75 euro under kalendermånaden. Inköpsgottgörelsen per kalendermånad uppgår till högst 25 euro, vilket uppnås när inköpen uppgår till 500 euro. Inköpsgottgörelse enligt dessa villkor inflyter på studerandes K-Plussa-hushåll som ExtraPlussa.  

Ifall hushållets Plussa-inköp i K-gruppens butiker har överstigit 6 500 euro under de föregående 12 månaderna, ansluts hushållet till K-gruppens program för de bästa kunderna och studerandeprogrammet upphör för hushållet. Du kan läsa mer om K-gruppens bästa kunder här.

Bolaget förbinder sig rätten att återkalla studerandeegenskapen på kortet, om egenskapen missbrukas.

Stäng