Tulosta Tallentaa

Regler för donation av K-Plussa-poäng till välgörenhet

Plussa-kunden har möjlighet att till välgörenhet donera ett penningbelopp som motsvarar de tjänade Plussa-poängen.


Hur ett donationsbeslut görs

Plussa-kunden kan göra sitt donationsbeslut på www.plussa.com på sidan Oma K-Plussa eller ringa Plussa-kundtjänsten 010 19 8604 vard. mån.-fre. 8-18. Samtalspriset är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift. Meddelandet kan göras av huvudkortsinnehavaren.

Donationen träder i kraft genast och gäller tills vidare. Donationen görs i hela tusental Plussa-poäng som samlats under kalendermånaden.

En Plussa-kund kan välja att donera alla sina Plussa-poäng till välgörenhet varje månad eller det maximala antal poäng han väljer som hela tusen poäng (1 000 Plussa-poäng = 5 €). Ifall kunden donerar endast en del av sina Plussa-poäng till välgörenhet, får han de fulla tusental Plussa-poäng som blir över efter donationen till sitt bruk på det sätt han väljer (till exempel som Plussa-poängsedlar).
Plussa-kunden kan ändra sitt donationsbeslut genom att meddela om detta på ovannämnda sätt.


Välgörenhetsobjekt

Kesko Abp väljer välgörenhetsobjekten och meddelar dem på www.plussa.com. Plussa-kunden kan välja ett välgörenhetsobjekt. Om kunden donerar sina Plussa-poäng till välgörenhet utan att anvisa något objekt, delas det donerade eurobeloppet jämnt mellan alla välgörenhetsobjekt.

Ifall Kesko Abp:s välgörenhetssamarbete upphör med ett visst objekt och Plussa-kunden inte väljer något nytt välgörenhetsobjekt, delas de donationer som hänförts till det upphörda objektet under den aktuella månaden och därefter jämnt mellan alla gällande välgörenhetsobjekt.

Kesko Abp kan tillsammans med välgörenhetsobjektet precisera donationen så att den går till en viss kampanj eller till ett visst ändamål, som det berättas för Plussa-kunderna om på webbplatsen Plussa.com.


Annat

Kesko Abp redovisar välgörenhetsobjekten det sammanlagda donationsbeloppet före utgången av påföljande kalendermånad efter månaden då Plussa-poängen har influtit.

Ifall Kesko Abp avslutar hela välgörenhetsverksamheten, meddelas Plussa-kunderna om detta. Därefter skickas Plussa-poängen i sin helhet till kunden på det sätt han har valt.