VAD ÄR K-PLUSSA

K-Plussa är Finlands mångsidigaste stamkundssystem, som erbjuder Plussa-poäng – från oktober 2016 i form av Plussa-pengar – och Plussa-förmåner för såväl matinköp som för inköp i sport-, järn- och skoaffärer, på försäkringspremier, tankningar av bränsle, båtresor, hotellövernattningar samt ett stort antal andra anskaffningar du gör.

Vi är alla olika. Vi vill betjäna just dig precis som du vill. På den här enkla tanken bygger förnyelsen av Plussa. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt så att den blir ännu personligare, enklare och mer belönande.

Över 3,8 miljoner finländare i över 2,2 miljoner hushåll har Plussa-kort. Du sparar reda pengar, då du utnyttjar de mångsidiga Plussa-erbjudandena.

PLUSSA-AFFÄRERNA

HUR PLUSSA-POÄNG OCH PLUSSA-PENGAR INFLYTER

ANVÄNDNING AV PLUSSA-PENGAR

Du får Plussa-pengar värda 5 euro på ditt Plussa-konto alltid då du har tjänat minst 1 000 Plussa-poäng på dina inköp. De influtna Plussa-pengarna kan du använda i nästan alla butiker i K-gruppen. Plussa-pengar kan du använda som rabatt på slutsumman endast då du betalar inköp. 


SÅ HÄR ANVÄNDER DU PLUSSA-PENGAR I BUTIKENS BETALTERMINAL

Plussa-pengar som influtit på Plussa-kontot syns på butikens betalterminal. Gör så här, när du betalar dina inköp:

  • Då du sätter in ditt Plussa-kort i betalterminalen, visar den hur mycket Plussa-pengar du har till förfogande.
  • På betalterminalens display frågas Vill du använda Plussa-pengarna?
  • Svara genom att trycka på JA eller NEJ. Betala det återstående beloppet på önskat sätt
      • JA = Jag använder Plussa-pengarna som rabatt på summan för det här inköpet
      • NEJ = Jag använder inte Plussa-pengarna nu, utan sparar dem för senare bruk
  • Ifall Plussa-pengar återstår efter att du har betalat, finns de kvar på kontot tills nästa gång du betalar dina inköp.

SPARA PLUSSA-PENGAR

Om du vill spara Plussa-pengarna för senare bruk, kan du styra pengarna som inflyter till besparing. Du kan spara Plussa-pengar genom att logga in på Oma Plussa och aktivera sparandet eller ringa Plussas kundtjänst. När pengarna har styrts till besparing, visar butikens betalterminal inte hur mycket Plussa-pengar som influtit, så du slipper välja JA/NEJ på betalterminalen, eftersom de influtna pengarna automatiskt sparas.
När du vill få de sparade pengarna till förfogande, kan du frigöra dem på Oma Plussa eller ringa K-Plussas kundtjänst. Om du frigör de sparade pengarna på Oma Plussa senast kl. 18, kan du betala med pengarna följande morgon. Om pengarna frigörs från besparingen efter kl. 18, kan du använda pengarna senast inom två dagar, då pengarna har överförts från Plussa-systemet till Plussa-kontot.

BEFULLMÄKTIGANDE AV PARALLELLKORTSINNEHAVAREN ATT ANVÄNDA PLUSSA-PENGAR

Plussa-huvudkortsinnehavaren kan om han så önskar befullmäktiga parallellkortsinnehavaren att använda Plussa-pengarna. Utan befullmäktigande visar betalterminalen inte saldot och han kan inte använda Plussa-pengarna. Du kan befullmäktiga parallellkortsinnehavaren på Oma Plussa eller genom att ringa Plussas kundtjänst.

ATT DONERA PLUSSA-PENGAR TILL VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL

Om du önskar donera dina intjänade Plussa-poäng till välgörande ändamål, kan du meddela det på Oma Plussa-sidorna eller ta kontakt med K-Plussas kundtjänst.Poängen som du har donerat till välgörande ändamål syns på Plussa-meddelandet och på Oma Plussa-sidorna. Det finns information om välgörenhetsobjekten på de här sidorna.

Se alla K-Plussas välgörenhetsobjekt

PLUSSA SNABBFÖRMÅN

Plussa Snabbförmånen ges som en rabatt på priset genast vid köptillfället, då du visar Plussa-kortet. Då du använder Snabbförmånen, ökar inte Plussa-poängen.  Du får Snabbförmånen på K-rauta och Rautia.

 

 

UPPFÖLJNING AV PLUSSA-PENGARNA

K-PLUSSA-KORT

PARALLELLKORT

PLUSSA-MOBILKORT

GARANTIKVITTOTJÄNSTEN

VÄLGÖRENHETSOBJEKT

PREFERENSKUND

AVTALSVILLKOR