De här inköpen ger tiodubbelt med Plussa

Matinköp Virvokkeet

Matinköp och förfriskningar

 

Hushållsartiklar och hygienprodukter

 

Kosmetikprodukter

Kafé- och restaurangprodukter på Neste K-trafikstationer