Studerandes K-Plussa

För att studerandevardagen ska vara så okomplicerad som möjligt, erbjuder K-köpmännen och K-Plussa högskolestuderande en kostnadsfri Plussa-kundrelation, studerandes K-Plussa!

Förutom att stamkundrelationen är gratis för studerande, fås 5 % tillbaka i Plussa-pengar på matinköp gjorda med studerandes K-Plussa, ifall matinköpen under en kalendermånad överskrider 75 euro. Här ser du en ingående förteckning över de varugrupper som det inflyter inköpsgottgörelse för.

De som har studerandes K-Plussa-kort får även andra toppenförmåner, som behändigast kan ses på mobilapplikationen K-Ruoka. På samma ställe finns även studievänliga recept för vardag och fest.

Vill du vara med?

5 % i inköpsgottgörelse

Övriga villkor

Regler för studerandes K-Plussa

Ofta frågat

Vad är studerandes K-Plussa och vad gör jag som studerande med det?

Studerandes K-Plussa är K-köpmännens och K-Plussas sätt att göra studielivet bättre. Med studerandes K-Plussa får du en inköpsgottgörelse på 5 %, om dina matinköp överskrider 75 euro. Utöver den här förmånen i K-mataffären får du förmåner på Caara, K-Rauta och Sotka.

Kan jag ansluta mig till studerandes K-Plussa?

Ifall du studerar på heltid vid en finländsk högskola, är under 32 år och använder högskolans e-post, kan du skaffa studerandes K-Plussa-kort. Du får det på www.plussa.com/opiskelija.

Kan jag ansluta mig till studerandes K-Plussa, även om jag studerar utomlands?

Studerandes K-Plussa får man, om man studerar vid en finländsk högskola.

Är studerandes K-Plussa avgiftsbelagt?

Nej. Studerandens K-Plussa är kostnadsfritt för högskolestuderande.

I vilka kedjor kan jag få gottgörelse för mina inköp?

Inköpsgottgörelse flyter in för inköp som du gör på K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market och Neste K-trafikstationer.

För vilka produkter inflyter inköpsgottgörelse?

Förutom för matinköp fås inköpsgottgörelse även för till exempel hygienprodukter, kosmetik och hushållspapper. För produkter som man inte annars heller får Plussa-poäng för inflyter ingen inköpsgottgörelse. Sådana produkter är till exempel tobaksprodukter.

Om du vill se en förteckning över alla produkter som det inflyter inköpsgottgörelse för, kan du läsa den här: www.plussa.com/opiskelija

Hur får jag inköpsgottgörelsen till mitt förfogande?

Inköpsgottgörelsen betalas månatligen som Plussa-pengar direkt på ditt Plussa-kort. Alltid när det har influtit 5 euro Plussa-pengar, får du dem till ditt förfogande.

Förra månaden köpte jag mat för över 75 euro, men jag fick inte Plussa-pengar till förfogande. Varför?

Du får Plussa-pengarna i satser om fem euro. Alltid när fem euro har influtit, frågar betalterminalen i butiken, om du vill använda Plussa-pengarna till betalning av dina inköp. Då summan underskrider 5 euro, ligger den kvar på Plussa-kontot.

Var får jag veta alla förmåner som jag får med studerandes K-Plussa?

Allra behändigast får du information om förmånerna via mobilappen K-Ruoka. Du kan ladda ner appen i din appbutik.

Jag uppgav min adress till högskolans e-post på plussa.com/opiskelija, men länken fungerar inte. Vad gör jag?

Länkarna som vi skickar till högskolans e-post som du använder gäller i 24 timmar. Du kan få fungerande länk på nytt, när du skriver in din e-postadress på högskolan här: www.plussa.com/opiskelija

Jag är utbytesstuderande, kan jag få studerandes K-Plussa?

I fall du har en finländsk högskolas e-post i bruk och du är under 32 år, kan du ansöka om studerandes K-Plussa på www.plussa.com/opiskelija.

Vilka förmåner får jag när jag har studerandes K-Plussa?

Sotka, K-rauta.fi och Caara kommer att erbjuda dem som har studerandes K-Plussa förmåner. De studerande som laddar ner mobilappen K-Ruoka eller ger samtycke till elektronisk marknadsföring, får de här förmånerna.

Hur försäkrar sig Kesko om att jag är studerande?

Via högskolans e-post säkerställs det att personen studerar.

Vad händer med studerandes K-Plussa, när mina studier upphör?

Studerandes K-Plussa gäller t.o.m. 31.8.2018.

Var får Kesko information om att kortinnehavaren har avslutat studierna?

Studerandes K-Plussa gäller t.o.m. 31.8.2018.

Jag vill utträda ur studerandes K-Plussa. Hur gör jag det?

Du kan när som helst gå ut ur programmet genom att logga in på OmaPlussa. Under "Omat Tiedot" kan du avlägsna studerandeegenskapen.

Hur gör jag för att ansluta mig till studerandes K-Plussa och få Plussa-kortet?

Det ansöks om studerandes K-Plussa-kort på www.plussa.com/opiskelija.

Jag studerar på heltid, men min maka arbetar redan. Kan jag ändå få studerandes K-Plussa?

Ja, det kan du. Du får det på www.plussa.com/opiskelija. Du kommer väl ihåg, att parallellkort kan anslutas till studerandes K-Plussa-kort som vanligt. Matinköp som innehavarna av parallellkort gör ökar på inköpspotten, som inköpsgottgörelsen på 5 % utbetalas för.

Varför ges endast högskolestuderande förmånen?

Enbart högskolestuderande omfattas av förmånen, eftersom studerandes K-Plussa är avsedd för myndiga studerande som bor för sig själva. Studerande på andra stadiet bor i regel hos sina föräldrar och därför omfattas de inte av stödet.

Alla som är myndiga kan beställa ett vanligt Plussa-kort, som snabbförmåner och personliga förmåner baserade på den egna inköpshistorien kan utnyttjas med. För inköp som gjorts i K-gruppens affärer inflyter också Plussa-poäng.

Varför ges endast studerande förmånen? Det går dåligt även för pensionärer och arbetslösa i Finland.

Finländskt kunnande är viktigt för oss och därför var det naturligt att utveckla en förmån för just studerande. Vi förstår, att många i Finland har knapp utkomst.

För studerande regleras konsumtionsvanorna framför allt av en stram ekonomisk situation, så det är svårt att fatta hållbara och ansvarsfulla inköpsbeslut. Undersökningar visar ändå att ansvarsfullhet är en sak som uppskattas speciellt av unga. Som världens hållbaraste företag inom handelsbranschen vill K-gruppen erbjuda de studerande en möjlighet att göra goda och ansvarsfulla val. 

Studerandes K-Plussa är en kundförmån bland våra många förmåner. Den här kundförmånen riktas till studerande, många andra förmåner har riktats till alla kundgrupper. Därtill erbjuder vi våra kunder många personliga förmåner, som baserar sig på kundens egen inköpshistoria.