Oma Plussa


Obs! Utvecklingsarbetet med de svenska webbsidorna är inte riktigt avslutat än, så en del av texterna är finska.Vänta ett tag, så rättar vi till det.

Oma Plussa är Plussa-kundens egen personliga webbsida, där vi önskar varje innehavare av Plussa-kort välkommen! Då du registrerar dig behöver du numret på ditt Plussa-kort. När du loggar in på tjänsten efter registreringen, kan du använda inloggningsuppgifterna du har skapat. 

Huvudinnehavaren av Plussa-kortet ser på Oma Plussa-sidorna sina egna, riktade förmåner. Han kan följa med sina Plussa-inköp och saldot för de influtna Plussa-pengarna och användningen av dem. Huvudkortsinnehavaren kan beställa parallellkort till andra i samma hushåll och befullmäktiga dem att använda Plussa-kontot. På sidorna finns också alla aktiva Plussa-kort och numren på dem. På Oma Plussa kan Plussa-pengarna styras till besparing eller doneras till välgörenhet.

Plussa-parallellkortsinnehavaren ser på Oma Plussa-sidorna sina egna riktade erbjudanden och kan följa med sina Plussa-inköp på månadsnivå. Ifall parallellkortsinnehavaren är befullmäktigad att använda Plussa-kontot, kan han också följa med saldot på Plussa-kontot och användningen av pengarna.

På Oma Plussa kan du också ta i bruk Garantikvittotjänsten som sparar garantikvitton elektroniskt och delta i köpmannens eventuella sponsringssamarbete. På Oma Plussas sida Omat tiedot kan du välja från vilka av K-gruppens kedjor eller partner du vill få meddelanden om de bästa förmånerna och erbjudandena per e-post. På Oma Plussa finns också instruktioner om hur man gör, om kortet försvinner.

Registrera dig eller logga in och ta tjänsterna i bruk!

 

 BESTÄLLNING AV KORT

NY KUND

Plussa-kontantkort
Du kan ansluta dig som Plussa-kund och fylla i en kortansökan.


K-Plussa MasterCard

Då du betalar med K-Plussa MasterCard-kortet får du dubbla Plussa-grundpoäng i alla K-gruppens affärer ända till den 31 mars 2019.

Bekanta dig med det kostnadsfria K-Plussa MasterCard-kortet utan årsavgift. 


OM KORTET HAR FÖRSVUNNIT ELLER SKADATS

Läs hur du ska gå tillväga om ditt kort har förkommit eller skadats.


BESTÄLLNING AV PARALLELLKORT

Du kan beställa ett parallellkort i Plussa-nätverkets butiker eller genom att logga in på tjänsten Oma Plussa.