K-PLUSSAS KUNDTJÄNST


Enklast tar du kontakt med oss per e-post plussa@kesko.fi.  Du kommer väl ihåg att du kan logga in på Oma Plussa för att enkelt kontrollera dina poänguppgifter och Plussa-pengar − varje dag om du vill. Normalt svarar vår telefontjänst 010 19 8604 på ditt samtal vardagar kl. 9−16, samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

FÖRSVUNNET KORT

OM PLUSSA-KORTET HAR FÖRSVUNNIT

Etäluettava K-Plussa-kortti

Om Plussa-kortet har försvunnit är det viktigt att spärra kortet genast för att förhindra missbruk av Plussa-pengarna. Ett försvunnet kort kan du anmäla genom att logga in på Oma Plussa eller göra en anmälan på sidan Omat tiedot. Du kan också göra en anmälan till K-Plussas kundtjänstvardagar kl. 9−21 och lördagar 10−15 per e-post plussa@kesko.fi eller per telefon 010 19 8604 (försvunna kort kan anmälas 24 h/dygn). Samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

I butiken kan du inte anmäla ett försvunnet kort, men i butiken får du ett temporärt kort i stället för det förkomna. Med det temporära kortet kan du fortsätta att samla poäng och få Plussa-förmåner, men det går inte att använda Plussa-pengar på butikens betalterminal med ett temporärt kort. Det nya Plussa-kortet får du hemskickat per post inom cirka en månad.

Anmäl ett försvunnet betalkort med Plussa-egenskap per telefon 020 333 (24 h/dygn).
När du anmäler ett försvunnet kort ombes du uppge din personbeteckning för att styrka din identitet. Det är lättare att anmäla ett försvunnet kort, om man kommer ihåg numret på kortet. K-Plussa får information om att kortet har spärrats av banken och på så sätt förhindras också att Plussa-pengarna används.

 

FÖRSVUNNET K-PLUSSA MASTERCARD-KORT

K-Plussa MasterCardOm ditt K-Plussa MasterCard-kort förkommer, ska du omedelbart göra en anmälan till spärrtjänsten på telefon 020 333, från utlandet +358 20333 (fungerar 24 h/dygn). 

Kundens ansvar för otillåten användning av kortet upphör, när en anmälan har gjorts.  

  

OM ETT OP-VISA, OP-VISA DEBIT ELLER ETT OP-VISA ELECTRON-KORT MED PLUSSA-EGENSKAP HAR FÖRSVUNNIT

OP

Om ditt OP-Visa, OP-Visa Debit eller OP-Visa Electronkort med Plussa-egenskap förkommer, ska du omedelbart göra en anmälan till spärrtjänsten på telefon 020 333, från utlandet +358 20333 (fungerar 24 h/dygn). 

 

OM ETT NORDEA VISA ELECTRON-KORT MED PLUSSA-EGENSKAP HAR FÖRSVUNNIT

Nordea Visa Electron

Om ditt Nordea Visa Electronkort med Plussa-egenskap förkommer, ska du omedelbart göra en anmälan till spärrtjänsten på telefon 020 333, från utlandet +358 20333 (öppen 24 h/dygn). 

 

OM ETT DANSKE BANK MASTERCARD DEBIT K-PLUSSA-KORT HAR FÖRSVUNNIT

Om ditt Danske Bank MasterCard Debit K-Plussa MasterCard-kort förkommer, ska du omedelbart göra en anmälan till spärrtjänsten på telefon 0200 2585, från utlandet +358 200 2585 (fungerar 24 h/dygn, lna/msa).

SKADAT KORT


SKADAT PLUSSA-KORT

Om ditt Plussa-kort har skadats, kan du beställa ett nytt genom att skriva in numret på ditt Plussa-kort i nedanstående fält.


Ange numret på ditt Plussa-kort *


Du kan även meddela K-Plussas kundtjänst att ditt kort har skadats vardagar kl. 8−18 antingen per e-post plussa@kesko.fi eller på telefon 010 19 8604. Samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

 

SKADAT K-PLUSSA MASTERCARD-KORT

K-Plussa MasterCardOm ditt K-Plussa MasterCard-kort skadas, ska du ta kontakt med OP-Kortbolagets kundtjänst 010 252 7020 mån.−fre. kl. 9−16.30. I en butik som hör till K-gruppen får du ett temporärt Plussa-kort, som du kan fortsätta att samla poäng med. Det nya K-Plussa MasterCard-kortet får du hemskickat med posten.

 

SKADAT OP-VISA, OP-VISA DEBIT ELLER OP-VISA ELECTRON-KORT MED PLUSSA-EGENSKAP

OP VisaOm ditt OP-Visa-, OP-Visa Debit- eller OP-Visa Electron-kort med Plussa-egenskap skadas, ska du ta kontakt med din egen Andelsbank eller OP kundtjänst på telefon 0100 0500. I närmaste butik som hör till K-gruppen får du ett temporärt Plussa-kort, som du kan fortsätta att samla poäng med. Ett nytt OP Visa- eller OP Visa Electron-kort med Plussa-egenskap får du hemskickat med posten.

 

SKADAT NORDEA VISA ELECTRON-KORT MED PLUSSA-EGENSKA

Nordea Visa ElectronOm ditt Nordea Visa Electron-kort med Plussa-egenskap skadas, ska du ta kontakt med Nordeas kundtjänst på telefon 0200 3000 (lna/msa) mån.−fre. kl. 9−20 eller närmaste Nordeakontor. I närmaste butik som hör till K-gruppen får du ett temporärt Plussa-kort, som du kan fortsätta att samla poäng med. Ett nytt Nordea Visa Electron-kort med Plussa-egenskap får du hemskickat med posten.

 

SKADAT DANSKE BANK MASTERCARD DEBIT K-PLUSSA-KORT

Om ditt Danske Bank MasterCard Debit Plussa-kort skadas, ska du ta kontakt med Danske Banks kundtjänst 0200 2580 (lna/msa) vardagar kl. 9−18 eller närmaste bankkontor. I närmaste butik som hör till K-gruppen får du ett temporärt Plussa-kort, som du kan fortsätta att samla poäng med. Det nya kortet får du hemskickat per post.

ADRESS-ELLER NAMNÄNDRING

Adressändring

K-Plussa får information om ändringar av huvudkortsinnehavarnas adresser direkt från Postens adressdatasystem, så innehavaren av huvudkortet behöver inte göra någon adressändring.
Obs! Om du som innehavare av Plussa-kundrelationen har förbjudit utlämnande av information, ska du själv komma ihåg att meddela K-Plussas kundtjänst din adressändring.
Adresserna uppdateras i början av månaden, så ditt följande poängmeddelande kan ännu komma på den gamla adressen.

Ändring av efternamn

K-Plussa får information om att huvudkortsinnehavarens efternamn har ändrats direkt från Postens datasystem, så huvudkortsinnehavaren behöver inte meddela namnändringen.
Obs! Om du som innehavare av Plussa-kundrelationen har förbjudit utlämnande av information, ska du själv komma ihåg att meddela K-Plussas kundtjänst din namnändring.

Parallellkortsinnehavarens namnändringar ska meddelas till K-Plussas kundtjänst. Uppge numret på ditt Plussa-kort, din gamla adress samt ditt gamla och ditt nya namn, då du anmäler ändringen.

Ändring av förnamn

Ändring av förnamn ska meddelas till K-Plussas kundtjänst. Uppge numret på ditt Plussa-kort, din gamla adress samt ditt gamla och ditt nya namn, då du anmäler ändringen

K-Plussas kundtjänst betjänar vardagar kl. 9−21 och lördagar 10−15. De förändrade uppgifterna kan du meddela antingen per e-post plussa@kesko.fi eller per telefon 010 19 8604. Samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

Ge respons

TIDNINGEN PIRKKA


Distributionen av Pirkka-tidningen 2016

Pirkka delas ut till de Plussa-kundhushåll, där de genomsnittliga inköpen i K-gruppens butiker överskrider 250 € i månaden under de senaste 12 månaderna.

Pirkka-tidningen kan alla läsa digitalt på webbadressen digipaper.fi/pirkka. Även webbtjänsten pirkka.fi betjänar alla våra kunder.

Pirkka-tidningen kan också lösas ut med 1 000 Plussa-poäng genom att ta kontakt med K-Plussas kundtjänst eller beställa den för 25 euro på pirkka@dialogi.fi. Om tidningen beställs till en adress i utlandet, är priset för en årgång 77 euro.

Nr Utkommer
1 - 2 27.01.2016
3 29.02.2016
4 29.03.2016
5 29.04.2016
6 - 7 30.05.2016
8 29.07.2016
9 29.08.2016
10 30.09.2016
11 28.10.2016
12 28.11.2016

Bekanta dig med Pirkka Media

K-PLUSSAS KONTAKTUPPGIFTER

K-Plussa är Kesko Abp:s stamkundssystem, vars uppgift är att verkställa de centraliserade funktionerna i K-gruppens stamkundsmarknadsföring.
Plussa.com är en betjäningskanal riktad till stamkunder hos K-gruppens affärer och Plussa-partner.

Postadress
Kesko Abp/K-Plussa
Hamngatan 3
00016 KESKO

Tfn. 0105311

Besöksadress
Mannerheimvägen 117
00280 Helsingfors


FO-nummer 0109862-8

K-Plussan kundtjänst

010 19 8604 vardagar kl. 9−21 och lördagar 10−15, samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

e-postadress plussa@kesko.fi

OFTA FRÅGAT

Välj ämnesområde

INFORMATION OM TVISTLÖSNINGSORGAN

• Ifall meningsskiljaktigheter gällande Plussa-kundavtalet inte kan lösas i förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

• Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för avgörande ska kunden kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

• Ifall meningsskiljaktigheterna gäller behandlingen av personuppgifter, kan den registrerade kontakta dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).

PRESENTKORT

ETT PRESENTKORT ÄR EN FÖRTRÄFFLIG GÅVOIDÉ!

 


 

 

 

 

 

Ett presentkort värmer mottagarens sinne, det är en ypperlig gåvoidé även för den som redan tycks ha allt. Välj bara ett lämpligt belopp och mottagaren får välja en passande gåva i K-gruppens affärer. Presentkortets värde kan användas på en gång eller till och med en euro åt gången. Kortet kan även användas tillsammans med kontanter eller ett annat betalkort. Värdet som finns kvar på kortet och presentkortets giltighetstid kan kontrolleras på kvittot. Presentkortet kan inte bytas ut mot pengar.

INFORMATION OM PRESENTKORT

• Presentkortet accepteras som betalningsmedel i följande kedjor i Finland: K-citymarket, K-supermarket, K-market, Neste K, Asko, Sotka, Intersport, Budget Sport, Kookenkä, K-rauta, Rautia och K-lantbruk.
• Presentkortet laddas en gång med ett belopp på 10−500 euro.
• Presentkortets värde kan även användas i flera omgångar och den som använder presentkortet får Plussa-poängen.
• Presentkortet kan inte bytas ut mot pengar.
• Presentkorten gäller i 24 månader från laddningen räknat från ingången av nästa månad.

Enstaka presentkort kan köpas i K-gruppens butiker.