DE BÄSTA KUNDERNA

K-gruppens bästa kunder kommer i åtnjutande av K-gruppens bästa förmåner.  Utöver att Plussa-poäng inflyter och redan existerande Plussa-förmåner kan utnyttjas får de bästa kunderna bl.a. värdefulla tilläggsförmåner i K-gruppens butiker och hos samarbetspartnerna, personligare betjäning samt möjlighet att byta K-gruppens Plussa-poäng och Finnair Plus-poäng sinsemellan. K-gruppens bästa kunder har även en eget kundtjänstlinje.

K-gruppens bästa kund blir man, då hushållets Plussa-inköp i K-gruppens butiker har överstigit 6 500 euro under de föregående 12 månaderna. I Plussa-inköpen inberäknas huvudkortsinnehavarens inköp och inköp som gjorts med parallellkort som eventuellt har anslutits till det. Det lönar sig alltså att koncentrera hela familjens inköp till K-gruppen!

DEN BÄSTA KUNDENS SVARTA PLUSSA-KORT

Som den bästa kunden får du det svarta Plussa-kortet och kommer i åtnjutande av de bästa förmånerna. Till K-gruppens bästa kunds hushåll postas automatiskt den bästa kundens svarta huvudkort och ett svart parallellkort. Om även andra parallellkort hör till ditt huvudkort, kan du ringa den bästa kundens servicenummer 010 19 8600 och beställa de här korten. Om du vill ansluta nya parallellkort till ditt hushåll, är det bara att fylla i en kortansökan kostnadsfritt i någon av K-gruppens butiker eller genom att logga in på Oma Plussa. Du observerar väl, att det svarta kortet inte ersätter ett eventuellt bank- eller kreditkort med Plussa-egenskap som du använder.

Det svarta Plussa-kortet  

Det svarta Plussa-kortet behöver du för att få de bästa förmånerna i K-gruppens butiker och hos samarbetspartnerna. I K-mataffärerna får du den bästa kundens förmåner med hushållets alla Plussa-kort, även med bankkort försett med Plussa-egenskap eller K-Plussa MasterCard-kort. Förmånerna har laddats färdigt på alla dina kort.
I K-gruppens övriga butiker och hos våra samarbetspartner får du förmånerna endast då du visar det svarta Plussa-kortet. Du kommer väl ihåg, att Plussa-kortet måste avläsas i kassan för att Plussa-poängen ska registreras.

Kortet på appen K-Ruoka  

Ifall du använder ett bankkort med Plussa-egenskap, slipper du ha två Plussa-kort i plånboken, då du laddar ner appen K-Ruoka på din smarttelefon. Bilden av kortet på appen K-Ruoka kan du använda, när det krävs att kortet visas då du löser ut förmåner. På mobilappen hittar du även dina personliga förmåner, ditt Plussa-inflöde, en lista på produkter du köper ofta och en inköpslista som kan delas, din egen butiks öppettider och erbjudanden, över 6 000 recept på K-Ruoka.fi och K-mataffärerna på kartan.  Applikationen K-Ruoka kan laddas ner på alla mobila enheter.

DEN BÄSTA KUNDENS FÖRMÅNER

Vi vill erbjuda K-gruppens bästa kunder de bästa förmånerna i K-gruppen och hos våra samarbetspartner. Vi berättar om förmånerna bland annat i tidningen Pirkka, per e-post och på applikationen K-Ruoka. Du kan också logga in på Oma Plussa och kontrollera de gällande förmånerna.

Ditt eget kundtjänstnummer 

Om du funderar på någonting eller vill ge ris eller rosor, tar du kontakt med de bästa kundernas egen kundtjänst på telefon 010 19 8600. Vi betjänar dig vardagar kl. 9–16.

Dina förmåner i K-mataffärerna 

Din egen K-matköpman erbjuder de bästa kunderna nyhetsprodukter gratis och förmånsprodukter med upp till 50 % rabatt. Därtill får du varje vecka personliga förmåner i din K-mataffär på produkter som även annars skulle landa i din köpkorg. Förmånerna finns färdigt på alla Plussa-kort i hushållet och du kan lösa ut dem genom att använda Plussa-kortet, då du betalar.

Dina förmåner i K-gruppens järn-, sport- och skoaffärer samt nätbutiker 

Förutom i mataffärerna får du som bästa kund varje månad specialförmåner även i K-gruppens övriga butiker såsom K-Rauta, Intersport, Budget Sport och Kookenkä samt i våra nätbutiker.

Till exempel i nätbutiken k-rauta.fi kostar paketleveranser per post endast en euro, då värdet på dina inköp överskrider 60 € och du skriver in nätbutikskoden och numret på ditt Plussa-kort på din beställning. Förmånen gäller t.o.m. 31.12.2017, då den bästa kundens svarta Plussa-kort visas..

Dina förmåner på VV-Autotalo och Caara  

Då du köper en bytesbil på tjänsten Caara.fi, får du Plussa-poäng för bilens värde. Då du beställer bilen ska du komma ihåg att berätta, att du är bästa kund hos K-gruppen.

 

Dina förmåner på Starbucks: K-citymarket Sello, Myrbacka och Jumbo   

Som den bästa kunden får du två drycker till priset av en. Förmånen gäller alla drycker som baristan tillreder och gäller t.o.m. 31.12.2017, då den bästa kundens svarta Plussa-kort visas.

Dina förmåner på Asko och Sotka 

Asko får du alltid minst 35 % rabatt på inköp till normalpris. Förmånen gäller inte tidigare gjorda affärer, armaturer eller toppenförmånsprodukter.

Sotka ordnas hemkörning av inköp på över 599 euro gratis för dig inom en radie på 30 km. I nätbutiken fås förmånen med en separat förmånskod.

Förmånerna gäller t.o.m. 31.12.2017, då den bästa kundens svarta Plussa-kort visas.

Specialförmåner hos samarbetspartnerna   

Våra samarbetspartner skämmer varje månad bort våra bästa kunder med många tilläggsförmåner med anknytning till bl.a. fritid, resande, kultur, hälsa och välmående samt restaurangutbud. Vi utvecklar vårt partnernät kontinuerligt, så att det ska tjäna dina behov ännu bättre.

Byt poäng sinsemellan 

Du kan byta Finnair Plus-poäng och K-gruppens Plussa-poäng sinsemellan. Med två Finnair Plus-poäng får du en K-gruppens Plussa-poäng och med en K-gruppens Plussa-poäng två Finnair Plus-poäng. Om du till exempel byter 20 000 K-gruppens Plussa-poäng till Finnair Plus-poäng kan du lösa ut en belöningsresa med flyg till Sydeuropa eller Dubai! Du kan byta poäng mellan Finnair och K-gruppen genom att ringa de bästa kundernas servicenummer 010 198 600. Endast våra bästa kunder kan byta poäng.

Förmåner och ExtraPlussa på Tjäreborgs resor 

Som bästa kund får du alltid Tjäreborgs semesterresa förmånligare, oavsett om det är en strandsemester som paketresa eller en resa med reguljärflyg till någon europeisk stad eller längre bort. Även alla kryssningspaket till exempel till Medelhavet, Hawaii eller Karibien omfattas av förmånen. Boka din resa här.

DINA PLUSSA-FÖRMÅNER PÅ TJÄREBORGS RESOR 
• 50 € rabatt/bokning på en resa till en badort*, på en stadsresa i Europa eller ett kryssningspaket i Europa eller Arabemiraten.
• 70 € rabatt/bokning på en resa eller ett kryssningspaket till ett resmål längre bort.
• 2 000 poäng ExtraPlussa endast för de bästa kunderna.

 
 

Ofta frågat

Q1: HUR KOMMER JAG MED I GRUPPEN K-GRUPPENS BÄSTA KUNDER?

K-gruppens bästa kund blir man, då hushållets Plussa-inköp i K-gruppens butiker har överstigit 6 500 euro under de föregående 12 månaderna. I Plussa-inköpen inberäknas huvudkortsinnehavarens inköp och inköp som gjorts med parallellkort som eventuellt har anslutits till det. Det lönar sig alltså att koncentrera hela familjens inköp till K-gruppen!

Q2: HUR LÄNGE GÄLLER KORTET FÖR K-GRUPPENS BÄSTA KUND, KAN JAG TRILLA UT UT GRUPPEN?

K-gruppens bästa kunds kort som du nu har fått gäller t.o.m. 31.12.2018, varefter inköpen kontrolleras på nytt.

Q3: HUR OFTA LYFTS HUSHÅLL UPP I GRUPPEN K-GRUPPENS BÄSTA KUNDER?

Hushållets inköp som registrerats med Plussa-kort under de föregående 12 månaderna kontrolleras varje månad.

Q4: HÖR ALLA KORT I MITT HUSHÅLL TILL GRUPPEN K-GRUPPENS BÄSTA KUNDER?

Alla kort i hushållet d.v.s. huvudkortet och parallellkorten till det hör till gruppen K-gruppens bästa kunder.

Q5: DET HÖR FLER PARALLELLKORT TILL HUSHÅLLET OCH VI FICK ENDAST TVÅ KORT PÅ POSTEN, VARFÖR?

Till K-gruppens bästa kunds hushåll postas automatisk huvudkortet och ett parallellkort. Om flera parallellkort hör till ditt huvudkort, kan du ringa den bästa kundens servicenummer 010 19 8600 och beställa korten. Om du vill ansluta nya parallellkort till ditt hushåll, är det bara att fylla i en kortansökan kostnadsfritt i någon av K-gruppens butiker eller genom att logga in på Oma Plussa.

Q6: ERSÄTTER DET NYA SVARTA PLUSSA-KORTET DET PLUSSA-KORT SOM JAG REDAN HAR I BRUK?

Som den bästa kunden får du det svarta Plussa-kortet och kommer i åtnjutande av de bästa förmånerna. Det svarta Plussa-kortet ersätter ändå inte ett eventuellt bank- eller kreditkort med Plussa-egenskap som du använder.

Det svarta Plussa-kortet behöver du för att få de bästa förmånerna i K-gruppens butiker och hos samarbetspartnerna. I K-mataffärerna får du den bästa kundens förmåner med hushållets alla Plussa-kort, även med bankkort försett med Plussa-egenskap eller ett K-Plussa MasterCard-kort. Förmånerna har laddats färdigt på alla dina kort.

I K-gruppens övriga butiker och hos våra samarbetspartner får du förmånerna, endast då du visar det svarta Plussa-kortet eller bilden på kortet som finns på applikationen K-Ruoka. Du kommer väl ihåg, att Plussa-kortet måste avläsas i kassan för att Plussa-poängen ska registreras.

Ifall du använder ett bankkort med Plussa-egenskap, slipper du ha två Plussa-kort i plånboken, då du laddar ner appen K-Ruoka på din smarttelefon. Bilden av kortet på appen K-Ruoka kan du använda, när det krävs att kortet visas då du löser ut förmåner.

Q7: JAG HAR REDAN ETT BANKKORT MED PLUSSA-EGENSKAP OCH VILL INTE HA YTTERLIGARE ETT KORT I MIN PLÅNBOK, VAD GÖR JAG?

Ifall du använder ett bankkort med Plussa-egenskap, slipper du ha två Plussa-kort i plånboken, då du laddar ner appen K-Ruoka på din smarttelefon. Bilden av kortet på appen K-Ruoka kan du använda, när det krävs att kortet visas då du löser ut förmåner.

Q8: HUR LÖSER JAG UT FÖRMÅNERNA I BUTIKEN SOM K-GRUPPENS BÄSTA KUNDER FÅR?

I K-mataffärerna kan de nuvarande förmånerna lösas ut med hushållets alla kort direkt i kassan.

I K-gruppens övriga butiker och hos våra samarbetspartner får du förmånerna, endast då du visar det svarta Plussa-kortet eller bilden på kortet som finns på applikationen K-Ruoka. Du kommer väl ihåg, att för att Plussa-poängen ska registreras krävs det också att Plussa-kortet läses i kassan.

Q9: VILKA TILLÄGGSFÖRMÅNER FÅR K-GRUPPENS BÄSTA KUND?

K-gruppens bästa kunder kommer i åtnjutande av K-gruppens bästa förmåner.  Utöver att Plussa-poäng inflyter och redan existerande Plussa-förmåner kan utnyttjas får de bästa kunderna bl.a. värdefulla tilläggsförmåner i K-gruppens butiker och hos samarbetspartnerna, personligare betjäning, egna inköpsdagar samt möjlighet att byta K-gruppens Plussa-poäng och Finnair Plus-poäng sinsemellan. K-gruppens bästa kunder har även en eget kundtjänstlinje.

Q10: HUR OCH HUR OFTA FÅR JAG INFORMATION OM FÖRMÅNERNA SOM K-GRUPPENS BÄSTA KUNDER FÅR?

Vi berättar om förmånerna bland annat i tidningen Pirkka, per e-post och på applikationen K-Ruoka. Du kan också logga in på Oma Plussa och kontrollera de gällande förmånerna.