Tulosta Tallentaa

Tietosuojaseloste, Keskon verkkoselailurekisteri

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä verkkoselailurekisterissä

1. Kuka vastaa verkkoselailurekisteriin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä?

Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä meihin seuraavilla tavoilla:

Sähköpostitse:
tietosuoja.verkkoselailu@kesko.fi

Kirjeitse:                 
Tietosuoja/Verkkoselailu
Kesko Oyj
PL 1
00016 KESKO

2. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme muun muassa evästeen tai vastaavan tekniikan avulla kerättyjä seuraavia tietoja:

Tunnistetiedot, esimerkiksi K-Plussa-korttinumero tai sähköpostiosoite

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
K-ryhmän eri verkkopalveluista evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa hyödynnämme K-ryhmän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä, markkinoinnissa, analysoinnissa, tilastoinnissa ja muissa vastaavissa tarkoituksissa. Jos pystymme liittämään online-tunnisteeseen esimerkiksi Plussa-kortin numeron tai muun asiakastiedon K-Plussan asiakasrekisteristä tai K-Tunnus-rekisteristä, pyrimme yhdistämään online-tunnisteen verkon ulkopuolelta kerättyihin asiakastietoihin.

Jos emme pysty tunnistamaan sinua vierailusi aikana, eivät tiedot tallennu järjestelmäämme sinun tietoinasi.

Tietojasi käsitellään evästeiden seurantaan päätelaitteesi tai selaimesi asetuksissa antamasi suostumuksen perusteella.

4.Säilytysaika
Säilytämme verkkoselailutietoja enintään 51 kk, jonka jälkeen kaikki henkilötiedot poistuvat rekisteristämme.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin lain määräämä osoitusvelvollisuus on voimassa.

5. Oikeus peruuttaa suostumus
Ilmoitamme palveluissamme online-tunnisteiden käytöstä sekä käyttötarkoituksista.

Hyväksymällä online-tunnisteiden käytön päätelaitteesi tai selaimesi asetuksissa, annat suostumuksesi tunnisteiden keräämiseen.

Estämällä online-tunnisteiden asettamisen päätelaitteeltasi tunnisteiden kerääminen päättyy.

Saat juuri omalle selaimellesi sopivan ohjeen hakemalla hakukoneellasi ohjetta online-tunnisteiden tai evästeiden poistamisesta ja asettamisesta.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa https://tietosuoja.kesko.fi/. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös yhteyttä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Rekisteristä luovutetaan tietoja Kesko-konserniin kuuluvien yritysten markkinointitarkoituksiin.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus
Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot verkkoselailurekisterin kannalta
Seuraamme verkkoselailua, jotta voisimme parantaa verkkopalveluidemme käyttäjäkokemusta ja kohdentaa sinulle kiinnostavaa mainontaa.

Voit halutessasi kieltää verkkoselailun seurannan estämällä online-tunnisteiden asettamisen päätelaitteeltasi.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaita esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi ja verkkopalveluiden käyttökokemuksen kehittämiseksi.

Asiakkaiden verkkoselailukäyttäytymisen tai tunnistetun henkilön ostotietojen perusteella asiakas luokitellaan asiakasryhmään, jonka katsotaan olevan kiinnostunut tietyn tyyppisistä tuotteista tai palveluista. Katsomme, ettei profiloinnilla ole asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia profiloinnin kohteelle.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta
Jos sinut on tunnistettu Plussa- tai K-Tunnus-rekisteriä vasten, hyödynnämme kyseisissä asiakasrekistereissä olevaa tietoa kohdentaaksemme sinulle muun muassa kiinnostavaa markkinointia.

14.  Tietosuojavastaava
Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai sen tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi