Tulosta Tallentaa

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen verkkoselailurekisteri

Rekisterinpitäjä
Kesko Oyj
PL 1
00016 Kesko

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Merja Hietala
Kesko Oyj
PL 1
00016 Kesko

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

Rekisterin nimi
Verkkoselailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kesko-konsernin ja K-ryhmän kuuluvien kauppojen eri netti- ja mobiilisivuilta evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla kerätyn selainkäyttäytymistiedon hyödyntäminen Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

evästeen tai vastaavan tekniikan avulla voidaan kerätä mm.
- tunnistetiedot, esim. K-Plussa-korttinumero tai sähköpostiosoite
- yhteystiedot, esim. osoite tai puhelinnumero
- rekisteröitysmistiedot, esim. nimi tai käyttäjätunnus
- profilointi- ja kiinnostustiedot; kertyneet tiedot seurannan kohteena olevilta nettisivuilta, mm. mitä Kesko-konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivuja käyttäjä on selannut ja mistä tuotteista kävijä on hakenut tietoja
-sijaintitiedot, mikäli mobiililaitteen käyttäjä on salllinut sijaintitietojen käsittelyn

Säännönmukaiset tietolähteet
Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytön sallivien selaimien käyttäytymistiedot Kesko-konsernin ja K-ryhmän kauppojen nettisivuilta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan käyttää Kesko-konsernin sisällä tai luovuttaa K-ryhmään kuuluvalle kauppiaalle markkinoinnin tai asiakaspalvelun toteuttamista, analysointia, tilastointia ja muita vastaavia tarkoituksia varten sekä  käyttää Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Automaattisen tietojen käsittelyn avulla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan määrätyillä Kesko Oyj:n ja Kesko Oyj:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa tehtävänsäö edellyttämän ylläpito- tai selausoikeuden  tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Keskon ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

12.6.2015