Tulosta Tallentaa

Plussa.com verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä
Plussa.com verkkopalvelun omistaa ja sitä ylläpitää
Kesko Oyj (jäljempänä Yhtiö)
Y-tunnus 0109862-8
Käyntiosoite: Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki
Postiosoite: PL 1, 00016 Kesko

K-Plussa-asiakaspalvelunumero 010 19 8604 ma-pe 9-21 ja la 10-15, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Kaikki K-Plussan verkkopalvelua, K-Plussa-järjestelmää ja K-Plussa-asiakassuhdetta koskevat tiedustelut, ehdotukset ja huomautukset tehdään Kesko Oyj:lle.

Palvelun tarkoitus, sisältö ja toiminta
Plussa.com verkkopalvelun tarkoituksena on toimia informaatiokanavana Yhtiön ja Käyttäjän välillä.
K-Plussa-järjestelmään kuuluvat yritykset rinnastetaan soveltuvin osin Yhtiöön. K-Plussa-järjestelmään kuuluvilla yrityksillä on oikeus saada Plussa-järjestelmän säännöissä kuvatulla tavalla henkilötietoja K-Plussa-asiakkaasta.
Joidenkin Plussa.com-verkkopalveluun sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Käyttöehdot
Plussa.com -verkkopalvelun internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Plussa.com -verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Yhtiö voi ajoittain tehdä muutoksia Plussa.com -verkkopalvelun käyttöehtoihin, kehotamme tutustumaan näihin käyttöehtoihin säännöllisesti.
Käyttäjällä on rajoitettu henkilökohtainen käyttöoikeus Plussa.com verkkopalveluun ja käyttäjä sitoutuu käyttämään K-Plussan Internet-palvelua vain lain, hyvän tavan ja näiden käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.
Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Plussa.com-verkkopalvelun käytöstä.

Sovellettava laki
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Plussa.com-verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.
Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla. Plussa.com-verkkopalvelun internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.
Plussa.com -verkkopalvelun sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.
Plussa.com-verkkopalvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Keskon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Plussa.com-verkkopalvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Keskon tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.
Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä.

Vastuuvapaus
Plussa.com-verkkopalvelun sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Yhtiö ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen (esim. hinta- tai tuotetiedot) oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Yhtiö ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Yhtiö varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.
Yhtiö ei vastaa Plussa.com-verkkopalvelun sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Yksityisyyden suoja
Yhtiö noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Plussa.com-palvelun internetsivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään esim.
Palautteen yhteydessä: Palautetta antaessa käyttäjä voi halutessaan antaa yhteystietonsa, jotta palautteeseen voidaan vastata. Tiedot välitetään sille taholle, jonka palveluita palaute koskee ja joka vastaa pyydettäessä palautteeseen.
Rekisteröitymisen yhteydessä: Rekisteröitymisen yhteydessä annetut tiedot tallentuvat K-Plussa-asiakastiedostoon.

Tietoturva
Yhtiö on järjestänyt Plussa.com-verkkopalvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Yhtiö ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Evästeet
K-Plussa ja K-Plussan yhteistyökumppanit käyttävät tällä verkkosivustolla, Kesko-konsernin muilla verkkosivustoilla sekä K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden verkkosivuilla sekä näiden mobiilisovelluksissa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Mobiilisovellus käsittelee myös tunnistettavissa olevia tietoja. Em. tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja: kts. rekisteriseloste.
Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Oma K-Plussa-palvelun käyttöehdot

Yleistä
Oma K-Plussa on vain K-Plussa-kortin haltijoille tarkoitettu osa Plussa.com-verkkopalvelua. Oma K-Plussa-sivuilla käyttäjä voi mm. tarkastella K-Plussa-kortilla tekemiensä ostojen määrää ja K-Plussa-pisteiden kertymistä sekä päivittää omia tietojaan.
Voidakseen käyttää Oma K-Plussan sivuilla olevia palveluita Käyttäjän tulee erikseen rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessä Käyttäjä luo itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Yhtiölle mikäli käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin tai mikäli Käyttäjä havaitsee ongelmia Plussa.com -verkkopalvelussa.

Takuukuittipalvelu
Oma K-Plussan Käyttäjä saa käyttöönsä Takuukuittipalvelun, joka antaa Käyttäjälle mahdollisuuden tarkistaa ja tulostaa hänen erikseen määriteltävistä K-ryhmän kaupoista ostamiensa tuotteiden takuutietoja. Takuun hyväksikäytön varmistamiseksi Käyttäjän tulee edelleen säilyttää alkuperäinen takuukuitti.  Palvelun on tarkoitus helpottaa takuutietojen hallintaa. Palvelun päätyttyä tietoja ei voida palauttaa.
Palvelun käyttö edellyttää mahdollisuutta K-Plussa-kortilla rekisteröityjen ostojen tuotekohtaiseen tarkasteluun. Mikäli Käyttäjä on kieltänyt ostotietojensa tuotekohtaisten rekisteröimisen, ei Palvelu ole käytettävissä. Mikäli Käyttäjä kieltää tuotetietojensa tarkastelun takuukuittipalvelun käyttöönoton jälkeen, poistuvat kaikki takuutiedot Palvelusta eivätkä takuutiedot enää ole käytettävissä.
Palvelun käyttöönsä ottanut Käyttäjä saa tuotteeseen mahdollisesti liittyvät takuutiedot Palveluun, jos osto täyttää K-Plussa-järjestelmän säännöissä asetetut K-Plussa-pisteiden kertymisen edellytykset ja hän esittää henkilökohtaisen K-Plussa-korttinsa välittömästi tuotteen oston ja maksun yhteydessä. Tuotekohtaiset takuukuittitiedot esitetään Käyttäjälle Palvelussa Oma K-Plussan käyttöönottopäivästä tai mikäli Käyttäjä keskeytyksettä on sallinut tuotetietojensa rekisteröimisen 1.4.2015 alkaen, tuosta ajankohdasta lähtien.  
Mikäli Käyttäjä on erikseen ottanut käyttöönsä takuukuittipalvelun jo tätä aikaisemmin ja keskeytyksettä sallii ostojensa tuotekohtaisen rekisteröimisen, esitetään takuukuittitiedot käyttöottopäivästä lähtien.
Ennen em. vaihtoehtoisia ajankohtia tehtyjen ostojen takuutiedot eivät ole käytettävissä.

Palvelun piiriin kuuluvat toistaiseksi seuraavissa ketjuissa tehdyt ostot:
• K-citymarket
• K-supermarket
• K-market

Kesko Oyj pidättää oikeuden lisätä tai vähentää Palvelun piiriin kuuluvien toimipisteiden ja ketjujen määrää. Mikäli toimipiste tai ketju poistuu palvelun piiristä, ei tässä palvelussa voida enää esittää sen kuitteja.
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelussa voi esiintyä puutteita ja virheitä, joista Kesko Oyj ei vastaa.
Kesko Oyj pidättää oikeuden poistaa Käyttäjän takuukuittitietoja Palvelusta takuun voimassaolon loputtua. Pääsääntöisesti päättyneitä takuutietoja säilytetään Palvelussa 6 kk takuun voimassaolon loppumisesta. Ellei takuun voimassaoloaika ole tiedossa, Kesko Oyj pidättää oikeuden poistaa Käyttäjän takuukuittitietoja sen jälkeen kun voidaan kohtuudella olettaa takuuajan umpeutuneen.

Oma-K-Plussa-palvelun käytön päättyminen:
Oma K-Plussa-palvelun käyttäjärekisteröityminen poistuu ja palvelun käyttöoikeus päättyy, mikäli
henkilön K-Plussa-asiakkuus päättyy K-Plussa-säännöissä määritellyn passiivisuuden tai sopimuksen irtisanomisen johdosta tai henkilö ei enää kuulu siihen K-Plussa-talouteen, johon hänen korttinsa on liitetty (oikeus talouden rinnakkaiskortin käyttöön päättyy).
Käyttäjä ei ole tunnistautunut Oma K-Plussa-palveluun käyttäjätunnuksillaan 24 kuukauden aikana tai
asiakas ilmoittaa K-Plussa-asiakaspalveluun haluavansa lopettaa Oma K-Plussa-palvelun käytön.

Olen lukenut ja hyväksyn Plussa.com-palvelun yleisen käyttäjäsopimuksen
Sulje