Tulosta Tallentaa

K-Plussan säännöt 1.9.2016 alkaen

1. Plussa-JÄRJESTELMÄ
Plussa-järjestelmässä siihen kuuluvien K-kauppojen ja Kesko Oyj:n yhteistyökumppaneiden Plussa-asiakkaat saavat näiltä kuluttajina tekemiinsä kulutushyödykeostoihin tai asiointiin perustuvia etuja Plussa-pisteiden muodossa ja/tai muina etuina. Plussa-järjestelmään kuuluvan liikkeen tunnistaa siellä olevasta erityisestä tunnuksesta.

Plussa-järjestelmän toiminnasta vastaa:
Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Asiakaspalvelupuhelin: 010 19 8604 ark. ma-pe 9-16, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. (06/2016).

Kaikki tätä järjestelmää ja Plussa-asiakassuhdetta koskevat tiedustelut, ehdotukset ja huomautukset tehdään Kesko Oyj:lle (Yhtiö).


2. Plussa-asiakkuus

2.1 Liittyminen
Plussa-asiakkaaksi voi liittyä jokainen täysivaltainen, Suomessa pysyvästi asuva yksityishenkilö. Plussa-asiakkuus on henkilökohtainen.

Tässä kohdassa 2.1. mainitut edellytykset täyttävän henkilön Plussa-asiakkuus alkaa allekirjoitetun liittymishakemuksen jättämisestä järjestelmään kuuluvaan liikkeeseen.

2.2 Plussa –kortti
Plussa-asiakkuuden tunnukseksi Plussa-asiakas saa henkilökohtaisen, numeroidun Plussa-kortin, johon voidaan liittää erikseen sovittavia lisäominaisuuksia.

Plussa-korttia hakevalta asiakkaalta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen liittymismaksu hakemusta jätettäessä.

Maksuvälineominaisuudella varustettua Plussa-korttia, josta tehdään erillinen sopimus palvelua tarjoavan rahoituslaitoksen kanssa, voi käyttää myös ostosten maksamiseen. Maksuvälineominaisuutta voi hakea liittymisen yhteydessä tai milloin tahansa Plussa-asiakkuuden kestäessä.

Liittymishakemuksen jättäessään Plussa-asiakas saa väliaikaisen Plussa-kortin, joka on voimassa kolme (3) kuukautta ensimmäisestä väliaikaisella kortilla rekisteröidystä ostoksesta alkaen. Väliaikaista korttia ei voi käyttää ostosten maksamiseen.

Varsinainen Plussa-kortti lähetetään Plussa-asiakkaalle viipymättä, kun hakemus on käsitelty.

Plussa-asiakas voi hakemuksesta saada samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelleen henkilökohtaisen, numeroidun rinnakkaiskortin. Rinnakkaiskortista ei peritä liittymismaksua. Plussa-asiakas vastaa rinnakkaiskortin käytöstä ja siitä, että rinnakkaiskortin haltija hyväksyy nämä säännöt.

Kortinhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa kortin katoamisesta K-Plussan asiakaspalveluun, jotta kortti voidaan sulkea. Kortinhaltija vastaa kortin käytöstä katoamisilmoituksen tekemiseen saakka.


3. Plussa-edut

3.1 Plussa-pisteet
Plussa-asiakas saa piste-etuja asiakkuutensa ja ostojensa perusteella. Plussa-asiakas saa yhden (1) peruspisteen Plussa-järjestelmään kuuluvista liikkeistä yksityistalouteensa kuluttajana tekemiensä yhteenlaskettujen kulutushyödykeostosten jokaisesta täydestä (1) eurosta. Peruspisteiden lisäksi Plussa-asiakas voi saada lisäpisteitä erillisten Plussa-pistetaulukoiden ja erikseen ilmoitettavien tarjouksien perusteella. Mahdolliset tavaroiden palautukset vähentävät pisteitä vastaavasti.

Edellä mainittuja etuja ei myönnetä matkailijoiden tekemistä verottomista ostoista (ns. tax free –ostokset) eikä erillisellä sopimuksella pisteiden kertymisen ulkopuolelle rajattujen tuotteiden ostoista.

Lahjakortin ostamista ei pidetä kulutushyödykeostona ja näin ollen edellä mainittuja etuja ei myöskään myönnetä lahjakortin ostamisen yhteydessä. Piste-edut voidaan myöntää lahjakortin haltijalle tämän maksaessa lahjakortilla pisteiden kertymiseen oikeuttavia tuotteita.

Yhtiöllä on oikeus rajata tuotteita tai tuotealueita pisteiden kertymisen ulkopuolelle tai asettaa pisteiden kertymiselle ostojen määrää koskevia enimmäisrajoja. Näistä rajoituksista ilmoitetaan etukäteen Plussa-asiakkaalle.

Pisteiden saamisen edellytyksenä on, että Plussa-kortti esitetään ennen ostoksen maksamista ja että ostos maksetaan käteisellä, maksuvälineominaisuudella varustetulla Plussa-kortilla tai muulla Kesko Oyj:n kulloinkin Plussa-pisteitä kerryttäväksi hyväksymällä maksukortilla. Plussa-pisteitä ei myönnetä jälkikäteen.

Saadut pisteet kertyvät yhtiön ylläpitämälle asiakaskohtaiselle pistetilille automaattisesti. Rinnakkaiskortilla asioitaessa pisteet kertyvät pääkortin haltijan pistetilille. Kertyneiden pisteiden määrän asiakas voi tarkastaa kirjautumalla www.plussa.com/oma-plussa -sivulle tai halutessaan asiakas voi tilata itselleen 3 kk välein toimitettavan tulostetun pistetiedotteen.

3.2 Plussa-edut ja niiden käyttö
Kun Plussa-asiakkaan pistetilille on kertynyt tuhat (1000) pistettä, muutetaan täydet 1000 –pisteen kertaerät viiden (5) euron suuruisiksi alennusoikeuksiksi   - Plussa-rahaksi - asiakkaan Plussa-raha-tilille.  Kertynyt Plussa-raha oikeuttaa vastaavaan euro-määräiseen alennukseen Plussa-järjestelmään kuuluvasta K-ryhmän liikkeestä tehtävästä ostoksesta. Plussa-rahaa käytetään ja sen voimassa olevaa saldoa voi seurata K-ryhmän liikkeessä olevan maksupäätteen avulla.

Edellä mainitun pääsäännön lisäksi Plussa-pisteille voidaan osoittaa muita käyttökohteita ja noudattaa asiakkaan antamalla valtuutuksella muuta toimitusrytmiä tai -tapaa.

Tuhannen pisteen erästä syntynyt alennusoikeus on voimassa 13 kk sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kyseinen tuhannen pisteen erä on täyttynyt. Kun asiakkaan käyttöön sähköiselle Plussa-raha-tilille on toimitettu alennusoikeus sitä vastaavat pisteet vähennetään Plussa-asiakkaan pistetililtä. 

Alennusoikeus on Plussa-asiakkuuskohtainen ja sitä voi käyttää Plussa-asiakkaan lisäksi hänen suostumuksellaan myös hänen talouteensa liitetty rinnakkaiskortin haltija. Alennusoikeutta käytettäessä henkilön on aina esitettävä voimassa oleva Plussa-korttinsa ja pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli alennusoikeuden käyttäjä on rinnakkaiskortin haltija, on Plussa-asiakkaan tullut antaa tälle valtuutus Kesko Oyj:n osoittaman käytännön mukaisesti.

3.3 Plussa-asiakkaan muut edut
Plussa-kortinhaltija voi saada tekemiinsä ostoksiin perustuvien piste-etujen lisäksi tai sijasta esim. hintaan, palveluun tai asiointiin perustuvia muita etuja. 

4. Plussa-asiakastiedosto

Plussa-asiakkaan ja rinnakkaiskortin haltijan henkilötiedot tallennetaan Yhtiön Plussa-asiakastiedostoon. Kertyvien Plussa-pisteiden määrittelemiseksi ja markkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi asiakasluokittelun avulla sekä kauppojen valikoimien kehittämiseksi Plussa-asiakkaan ja rinnakkaiskortin haltijan Plussa-kortillaan tekemät ostokset rekisteröidään tuotekohtaisesti.

Plussa-kortinhaltija voi kieltää tietojen tuotekohtaisen rekisteröinnin, jolloin ostot rekisteröidään tuoteryhmäkohtaisesti. Tuotetiedon rekisteröinnin kieltänyt kortinhaltija ei voi hyödyntää tuotetietoa edellyttäviä palveluita ja etuja. Plussa-kortinhaltija voi myös kieltää tuoteryhmäkohtaisen rekisteröinnin ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Samoin Plussa-asiakas tai rinnakkaiskortin haltija voi kieltää ostotietojen rekisteröinnin kokonaan ja tällöin Plussa-asiakkaalle ei voida myöntää näihin ostoihin perustuvia piste-etuja. Plussa-asiakkaan ilmoittama täydellinen ostotietojen rekisteröimiskielto koskee aina sekä Plussa-asiakasta että rinnakkaiskortin haltijaa. Ostoista, jotka kuuluvat em. ostotietojen rekisteröintikiellon piiriin, saa suoraan kortin esittämisen perusteella myönnettävät muut kuin piste-edut ostoksen maksamisen yhteydessä.

Yhtiö voi käyttää Plussa-asiakastiedoston henkilötietoja ja Plussa-kortin käytöstä kertyviä asiakastietoja ja luovuttaa niitä Plussa-yhteistyössä mukana olevien yritysten markkinoinnissa käytettäväksi. Plussa-kortinhaltija voi kieltää omien tietojensa käytön ja luovuttamisen tähän tarkoitukseen ilmoittamalla siitä Yhtiölle.

Yhtiö voi luovuttaa Plussa-kortinhaltijan rekisteriin merkityt yhteystiedot Plussa-järjestelmään kuuluvan yrityksen hallussa olevaan em. yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja/ tai markkinointiin tarkoitettuun henkilörekisteriin henkilötietojen päivittämiseksi. Kortinhaltija voi kieltää tietojen em. luovutuksen ilmoittamalla siitä yhtiölle.
 


 5. Asiakkuuden päättyminen

Plussa-asiakkuus päättyy Plussa-asiakkaan ilmoittaessa siitä Yhtiölle.

Yhtiöllä on oikeus päättää Plussa-asiakkuus ilman eri toimenpiteitä, jos Plussa-asiakkaalle ei kahdenkymmenen neljän (24) perättäisen kuukauden aikana ole rekisteröitynyt Plussa-kortilla tehtyjä ostoja vähintään tuhannen (1000) euron arvosta.

Jos Plussa-asiakas ei noudata näitä sääntöjä tai ei muutoin enää täytä Plussa-asiakkuuden myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Plussa-asiakkuus lähettämällä Plussa-asiakkaalle irtisanomisilmoitus. Asiakkuus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista.

Yhtiöllä on oikeus lopettaa Plussa-järjestelmä ilmoittamalla siitä Plussa-asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen järjestelmän lopettamista.

Mikäli asiakkuuden päättyessä asiakkaan pistetilillä on alle 1000 pistettä nämä ylijääneet Plussa-pisteet mitätöityvät, eikä niistä makseta mitään korvausta. 

Mikäli Plussa-asiakkuus päättyy asiakkaan irtisanoutumisen johdosta, tulee asiakkaan käyttää Plussa-raha-tilillään olevat alennusoikeudet ennen irtisanomisilmoituksen tekemistä. Irtisanomisen yhteydessä Plussa-kortti passivoidaan, eikä sillä enää voi käyttää Plussa-rahaa.

Mikäli Plussa-asiakkuus päättyy Keskon irtisanoessa asiakkuuden sen vuoksi etteivät asiakkuuden edellytykset enää täyty, voi asiakas käyttää Plussa-raha-tilillään olevat alennusoikeudet yhden kuukauden irtisanomisajan kuluessa

Yhtiön lopettaessa Plussa-järjestelmän Plussa-asiakas voi käyttää hänen sähköisellä Plussa-raha-tilillään olevan alennusoikeuden kuten Plussa-asiakkuuden voimassa ollessakin Plussa-korttinsa avulla. Plussa-järjestelmän loppuessa sähköisellä pistetilillä olevat alennusoikeudet ovat voimassa kolme (3) kuukautta järjestelmän lopettamisesta, ellei niiden voimassaolo kohdan 3.2 mukaan pääty aikaisemmin.


6. Muut ehdot

Plussa-kortinhaltijan on ilmoitettava Yhtiölle postiosoitteensa Suomessa sekä viivytyksettä sen muutokset. Yhtiö lähettää asiakaspostia vain Suomessa.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Plussa-järjestelmän sääntöjä ilmoittamalla siitä Plussa-asiakkaalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Plussa-asiakas on saanut tiedon muutoksesta. Jos asiakas jatkaa Plussa-kortin käyttöä sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Yhtiön näiden sääntöjen mukainen ilmoitus tai lähetys katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun Yhtiö on lähettänyt sen Plussa-asiakkaan Yhtiölle viimeksi ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Plussa-asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi)

Olen lukenut ja hyväksyn K-Plussan säännöt
Sulje