Tulosta Tallentaa

K-Plussan yritysasiakkaan säännöt

1. Plussa-järjestelmä

Plussa-järjestelmässä siihen kuuluvien K-kauppojen ja Kesko Oyj:n yhteistyökumppaneiden Plussa-yritysasiakkaat saavat näiltä tekemiinsä kulutushyödykeostoihin tai asiointiin perustuvia etuja. Plussa-järjestelmään kuuluvan liikkeen tunnistaa siellä olevasta erityisestä tunnuksesta.

Plussa-järjestelmän toiminnasta vastaa:
Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Asiakaspalvelupuhelin: 010 19 8604 ark. ma-pe 9-21, la 10-15, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu. (06/2016).

Kaikki tätä järjestelmää ja Plussa-asiakassuhdetta koskevat tiedustelut, ehdotukset ja huomautukset tehdään Kesko Oyj:lle (Yhtiö).


2. Plussa-asiakkuus

2.1 Liittyminen

Plussa-yritysasiakkaaksi voi liittyä Suomessa pysyvästi liiketoimintaa harjoittavan yrityksen edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö voi tilata 1-5 kpl Plussa-yrityskortteja.

Tässä kohdassa 2.1. mainitut edellytykset täyttävän henkilön Plussa-yritysasiakkuus alkaa allekirjoitetun liittymishakemuksen jättämisestä järjestelmään kuuluvaan liikkeeseen tai verkkohakemuksen lähettämisen jälkeen.

2.2 Plussa –kortti

Plussa-yritysasiakkuuden tunnukseksi Plussa-yritysasiakas saa numeroidun Plussa-kortin, johon voidaan liittää erikseen sovittavia lisäominaisuuksia.

Plussa-korttia hakevalta yritysasiakkaalta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen liittymismaksu hakemusta jätettäessä.

Kortinhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa kortin katoamisesta K-Plussan asiakaspalveluun, jotta kortti voidaan sulkea. Kortinhaltija vastaa kortin käytöstä katoamisilmoituksen tekemiseen saakka.


3. Plussa-edut

3.1 Plussa-yritysasiakkaan edut
Plussa-yritysasiakas voi saada hintaan, palveluun tai asiointiin perustuvia etuja


4. Plussa-asiakastiedosto

Plussa-yritysasiakkaan henkilötiedot tallennetaan Yhtiön Plussa-asiakastiedostoon. Plussa-yritysasiakkaan Plussa-kortillaan tekemät ostokset rekisteröidään tuotekohtaisesti.

Plussa-yrityskortinkortinhaltija voi kieltää tietojen tuotekohtaisen rekisteröinnin, jolloin ostot rekisteröidään tuoteryhmäkohtaisesti. Tuotetiedon rekisteröinnin kieltänyt kortinhaltija ei voi hyödyntää tuotetietoa edellyttäviä palveluita ja etuja. Plussa-yrityskortinhaltija voi myös kieltää tuoteryhmäkohtaisen rekisteröinnin ilmoittamalla siitä Yhtiölle. Samoin Plussa-yritysasiakas tai rinnakkaiskortin haltija voi kieltää ostotietojen rekisteröinnin kokonaan. Plussa-yritysasiakkaan ilmoittama täydellinen ostotietojen rekisteröimiskielto koskee aina sekä Plussa-yritysasiakasta, että rinnakkaiskorttien haltijoita. Ostoista, jotka kuuluvat em. ostotietojen rekisteröintikiellon piiriin, saa suoraan kortin esittämisen perusteella mahdollisesti myönnettävät alennukset.

Yhtiö voi käyttää Plussa-asiakastiedoston henkilötietoja ja Plussa-yrityskortin käytöstä kertyviä asiakastietoja ja luovuttaa niitä Plussa-yhteistyössä mukana olevien yritysten markkinoinnissa käytettäväksi. Plussa-yrityskortinhaltija voi kieltää omien tietojensa käytön ja luovuttamisen tähän tarkoitukseen ilmoittamalla siitä Yhtiölle.

Yhtiö voi luovuttaa Plussa-yrityskortinhaltijan rekisteriin merkityt yhteystiedot Plussa-järjestelmään kuuluvan yrityksen hallussa olevaan em. yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja/ tai markkinointiin tarkoitettuun henkilörekisteriin henkilötietojen päivittämiseksi. Kortinhaltija voi kieltää tietojen em. luovutuksen ilmoittamalla siitä yhtiölle.
 


 5. Asiakkuuden päättyminen

Plussa-yritysasiakkuus päättyy Plussa-yritysasiakkaan ilmoittaessa siitä Yhtiölle.

Yhtiöllä on oikeus päättää Plussa-yritysasiakkuus ilman eri toimenpiteitä, jos Plussa-yritysasiakkaalle ei kahdenkymmenen neljän (24) perättäisen kuukauden aikana ole rekisteröitynyt Plussa-kortilla tehtyjä ostoja vähintään tuhannen (1000) euron arvosta.

Jos Plussa-yritysasiakas ei noudata näitä sääntöjä tai ei muutoin enää täytä Plussa-yritysasiakkuuden myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Plussa-yritysasiakkuus lähettämällä Plussa-yritysasiakkaalle irtisanomisilmoitus. Asiakkuus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista.

Yhtiöllä on oikeus lopettaa Plussa-järjestelmä ilmoittamalla siitä Plussa-asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen järjestelmän lopettamista.


6. Muut ehdot

Plussa-yrityskortinhaltijan on ilmoitettava Yhtiölle postiosoitteensa Suomessa sekä viivytyksettä sen muutokset. Plussa-yrityskortinhaltijan on ilmoitettavat Yhtiölle viivytyksettä yritystoiminnan loppumisesta tai nimenmuutoksesta. Yhtiö lähettää asiakaspostia vain Suomessa.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Plussa-järjestelmän sääntöjä ilmoittamalla siitä Plussa-asiakkaalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Plussa-asiakas on saanut tiedon muutoksesta. Jos asiakas jatkaa Plussa-kortin käyttöä sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Yhtiön näiden sääntöjen mukainen ilmoitus tai lähetys katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun Yhtiö on lähettänyt sen Plussa-asiakkaan Yhtiölle viimeksi ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Plussa-asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi)

Olen lukenut ja hyväksyn K-Plussan säännöt
Sulje